Quy định về bảo hành

Mọi điều khoản quy định về bảo hành của sản phẩm được áp dụng theo quy định của các nhà cung cấp và sẽ được nhân viên tư vấn của tragop.com thông báo cụ thể khi mua hàng.